Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Informacja z otwarcia ofert zapytania ofertowego nr 12/2018 na wykonanie usług badawczo-rozowjowych


ZAMAWIAJĄCY:                                                                                             Paproć, 20.08.2018r.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Paproć 118A,

64-300 Nowy Tomyśl


                                                                                           Wykonawcy

                                                                                            uczestniczący w postępowaniu

                                                                                            nr 12/2018INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTNazwa zamówienia:

Usługa badawczo-rozwojowa, polegającej na:

    Zakupie i dostawie 90 m3 drewna klejonego.

Usługa realizowana będzie w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt: „Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne klejonych warstwowo belek drewnianych wzmacnianych włóknami” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamawiający zawiadamia, że:

1. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 20.08.2018r., godz. 1530 w siedzibie Zamawiającego.

2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi:

490 524,54 zł netto tj. 603 345,18 zł brutto.

3. Do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do 20.08.2018r. do godz. 1300 - nie wpłynęła żadna oferta.Sprawę prowadzi:

Waldemar Zieliński

e-mail: badania@fkdsa.pl

tel. 519 310 230


ZAŁĄCZNIKI