Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Informacja z otwarcia ofert do zapytania nr 9/2018 - Badanie technniczno-ekonomiczne

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                             Paproć, 02.05.2018r.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Paproć 118A,

64-300 Nowy Tomyśl


                                                                                            Wykonawcy

                                                                                             uczestniczący w postępowaniu

                                                                                             nr 9/2018INFORMACJANazwa zamówienia:

Usługa badawczo-rozwojowa, polegającej na:


Badaniu techniczno-ekonomicznym wyboru najkorzystniejszych układów warstwowych belek wzmacnianych włóknem spośród 200 schematów konstrukcyjnych belek.

Usługa realizowana będzie w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt: „Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne klejonych warstwowo belek drewnianych wzmacnianych włóknami” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Zamawiający zawiadamia, że:

W dniu 02.05.2018, nie wpłynęła żadna oferta.Sprawę prowadzi:

Waldemar Zieliński

e-mail: badania@fkdsa.pl

tel. 519 310 230


ZAŁĄCZNIKI