Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Informacja z otwarcia ofert do zapytania nr 8/2018 - Badanie techniczno-ekonomiczne

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                             Paproć, 19.03.2018r.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Paproć 118A,

64-300 Nowy Tomyśl


                                                                                                     Wykonawcy

                                                                                                      uczestniczący w postępowaniu

                                                                                                      nr 8/2018INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTNazwa zamówienia:

Usługa badawczo-rozwojowa, polegającej na:


Badaniu techniczno-ekonomicznym wyboru najkorzystniejszych układów warstwowych belek wzmacnianych włóknem spośród 200 schematów konstrukcyjnych belek.

Usługa realizowana będzie w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt: „Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne klejonych warstwowo belek drewnianych wzmacnianych włóknami” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamawiający zawiadamia, że:

1. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 19.03.2018r., godz. 1500 w siedzibie Zamawiającego.

2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi:

35 000,00 zł netto tj. 43 050,00 zł brutto.

3. Do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do 19.03.2018r. do godz. 1300 - oferty złożyli następujący Wykonawcy:


Lp.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena netto w PLN

Cena brutto w PLN

Termin realizacji zamówienia

Data i godzina złożenia oferty

1


    VARSAV VR S.A.

    ul. Puławska 11

    02-515 Warszawa


35 000,00 zł

43 050,00 zł

do 30.03.2018r.

19.03.2018r.

godz.: 10:53


Sprawę prowadzi:

Waldemar Zieliński

e-mail: badania@fkdsa.pl

tel. 519 310 230


ZAŁĄCZNIKI